لطف...

 

 

به باران کبوترها؛ دلم را 

 سپردم این دل ناقابلم را 

حرم...لطف توکاری کرد بامن 

گره بستم تمام مشکلم را... 

/ 0 نظر / 39 بازدید