...به جستجوی تودر بادهای بی قرار

خِمَن

خِمَن،...

رَج به رَج

اِمِه

تِه رجِ پِه...

***

شو

جنگل

تِه سیو چِش...

کَهو آسمون هاکِنن!

مگه وونِه...

(ترجمه:

خِمَن:زمین های خشک کشاورزی بعدازدروی برنج

خمن

به جستجوی ردپای تومی آیم

**

شب

جنگل

چشمان توکه به سیاهی می زند

نفرین به توای آسمان کبود!

مگرمی شود!؟

/ 1 نظر / 28 بازدید
زلف شه

سلام همدیار بیقرار ! شعر زیبایی بود مرا به یاد شعر خودم انداختی : لينگِ رَجِ راخابسَر آ ، لاچ بِدا كَلِـك هِداري ، ساينِه را مِه خِرما چِش دوُر دوُر هَكِردِن کوتر چمبلی هنیشته ککلی سر لينگِ رَجِ لاخْ لاخْ تِه بِك و بوُ تَـنِه وائِه ديم ترجمه: ايوان خانه و در باز حياط روبرو راه سايه گرفته چشمان خرمايي ام وَ دودوزدن به اطراف کبوتر چاهی روی لانه مرغها می نشیند صداي لاخ لاخ ِ رد پا عطر تو همراه نسيم (باد خنك) آوانگاري:‌ Rāxābsar ā lač bedā kalek Hedārī sāyneh rā Me xermā Česh Dūr - dūr hakerden Kūter čambelī henīshte kekkelī e sar Līng e raj e lāx lāx Te bek o bū Tanevā e dīm بروز میکنی خبری هم به ما بده برادر ...! به همسر عزیز مهربانت سلام گرمم را برسان ارادتمند :‌ پیروزه قلی پور