مجموعه شعرتازه ی"علی رضا حکمتی"منتشر شد!

1

 مجموعه شعر"علی رضا حکمتی"با عنوان"درخت تنهاماند"

به انتخاب موسسه ی "رسانه هنراردیبهشت"باعناوین"صدای تازه"انتشاریافت.

/ 2 نظر / 32 بازدید
مهناز فتاحی

تولد کتابهایتان را تبریک می گویم .امیدوارم شاهد تولد کتابهای بیشتر و زیبای شما باشیم.زنده باشند و پاینده