...رفتن رسیدن است وماندن سکون

گفتم که حس رفتن برای شمال بود واما ...دراین میان ؛فکراینکه مثل همیشه رفتن به "نور"وشوق برگشتن ازسمت "گیلان"بارانی -که همیشه دغدغه ی مسافرت مازندرانی من است-وهمنفس با "رامسر"و"لاهیجان"و"رودسر"و..."رشت".وسراغ همیشگی از "میرزا کوچک خان "در امامزاده ی اطراف میدان گازوحسرت نرفتن باردیگر به ماسوله و...

اماخواندن رباعی بسیارزیبای شاعرودوست نازنینم جناب آقای پاکزاد کمی از حسرت های امسال مرا کاست.آقا!دست مریزاد!

دریاچه و کوه و دشت یادت نرود

                           وقتی که سفر گذشت یادت نرود

                                            از دور شنیدن و ندیدن سخت است

                                                               یک بار  بیا به رشت  یادت  نرود

/ 4 نظر / 28 بازدید
یوسف شیردژم

سلام بر شما استفاده کردم ممنونم با غزلی دلبخواه ! به روزم یک بار بیا یادت نرود ! برقرار باشید

حسن پاکزاد

این روزها روزهای خوبی برایم نبودند اما شعرهای خوبی برایم شدند از دست هایت باد و خاکستر گرفته انبوهی از آوازهای تر گرفته ممنون از محبتت بروزم

حسین میدری

درود، خواندم و بهره مند شدم.. امواج خلیج توفانی؛ از آنسوی جزیره های گمشده، هفت دوبیتی عاشقانه به "یک ساحل پر از شعر" باز آورده اند.. و اکنون اینهمه کرانه ی جنوبی، آمدن شما را چشم براه خواهند ماند..[گل]