ماییم ودلی شکسته ترازباران...

 

هرآینه؛ماه وسال مارادریاب!

پیشانی ماوفال مارادریاب!

ماییم ودلی شکسته ترازباران

ای عشق عزیز!حال مارادریاب!

/ 3 نظر / 29 بازدید
زلف شه

سلام و ارادت ! ای عشق عزیز!حال مارادریاب! دست مريزاد! به همسر عزيز و مهربانت سلام برسان

زلف شه

راستی ! خیلی قالب بدی انتخاب کردین اصلا براحتی قابل خوندن نیست !1

جلیل قیصری

سلام علیرضا عزیز... دوبیتی زیبایی است بخصوص با ساختار محکم اش و وحدت موضوعی کا با واژگان-هر آینه -فال -پیشانی ماه و سال-دل-و تشخص زیبایی که به عشق داده ای . در پناه شعر