شعرامروز مازندران

                                                            (١)

    بررسی شعرامروزمازندران ،کاری است که چندان ساده به نظر نمی رسد.چراکه وقتی در به طول وعرض جغرافیایی این استان نگاه می اندازیم،سختی این کار بیشتر نمایان تر می شود.

    امادرطی چند سال گذشته ؛ دهه ی ٧٠،اوج کارنامه ی شعری در استان مازندران است.ارائه ی کارهای تازه در حوزه اندیشه وزبان،حضورشاعران جوان وکارآمد،و...ازمسائلی بود که جان تازه وحرکتی نوین برای حوزه شعری این استان می توان متصورشد.

   مازندران رامی توان در حوزه شعرامروز به دو نیمه ادبی تقسیم نمود.شاعرانی که در نیمه ی غربی این استان حضوردارندوشاعرانی که در نیمه شرقی آن هستند.دلیل این تقسیم بندی ،تفاوت نگاه این شاعران به قالب وجهان بینی شعری است.کوشش هایی که در زمینه ی شعر "سپید"در نیمه ی غربی (شهرهای :آمل،نور،نوشهر،تنکابن،و...)صورت گرفته است ،در شهرهای شرقی کمتردیده می شود.ودرمقابل؛خلاقیت هایی که در قوالب عروضی وبخصوص "غزل"،می توان متذکر شد،در نیمه ی شرقی(شهرهای :بابل،بابلسر،قائمشهر،ساری،زیرآب،سوادکوه،و...)کاملا پیداست.

     در طول سالها تنفس درشعر مازندران وهمنشینی با شاعران هم ولایتی ،هنوز به این نکته پی نبرده ام که راز این "دونیمه "بودن چیست؟واین میل به دو قالب ازکجا نشات می گیرد؟

      در نیمه ی غربی ،تنها علتی که برای استقبال از قالب شعر "سپید"به ذهنم می رسد،یکی؛"تاثیر غیرقابل انکار "نیما "وتجربه ی شاعری اودر حیطه ی "شعرنو"است،که شاعران این دیار را ناخودآگاه به محیط خودش کشانده است.وعلت دیگر ؛مرحوم"سلمان هراتی"وتجربه های تازه ی اودر شعر معاصر ایران است.زیرا تاثیری که او برشعر امروز گذاشته بود،هنوز ردپای آن در شعر این روزها ی شاعران نیز دیده می شود.به عنوان نمونه ،من به جرات می توانم بگویم که جناب "علی رضا قزوه"یکی از شاعران محضی است که بی چون وچرا از جهانبینی شاعرانه ی "هراتی"استفاده ی قابل توجهی رابرده است.

                                    ادامه دارد......

/ 1 نظر / 29 بازدید
محمد

سلام . وبلاگت خیلی قشنگه . اگه قالب خواستی یه سری هم به ما بزن.