باران...

(1)

دوباره یاد ما افتادباران

چه احوال خوشی رادادباران

چه کاری با دل ماکرده ای تو

الهی!خانه ات آباد!باران!

(2)

فقط باران،فقط آهی من وتو

کنارهم فقط گاهی من وتو

هوای بودن باهم نداریم

به قدر شعرکوتاهی من وتو

(3)

فقط گاهی،اگر گاهی بیاید

هوای خوب و دلخواهی بیاید

دوبیتی می شود گلدان خانه

اگرباران کوتاهی بیاید

(4)

اگرچه کم،اگر بسیار...باران

شروع تازه ی هربار...باران

کسی که حال ماراخوب کرده است

همیشه لحظه ی دیدار...باران

(5)

بدون بال و پر...هرروز بی تو

فدای چشم تر...هرروز بی تو

برایت مثل باران گریه کردیم

ازاین هم بیشتر...هرروز بی تو

(6)

شکسته،خسته،...اینجاییم هرروز

اسیر دست غم هاییم...هرروز

کمی فکردل ما باش باران!

بدون توچه تنهاییم هرروز...

/ 5 نظر / 39 بازدید
سارينا

سلااااام مطمئنم اگه به من سر بزني پشيمون نميشي!امتحان کن

سارينا

سلااااام مطمئنم اگه به من سر بزني پشيمون نميشي!امتحان کن

ج-عباسی

سلام ... الهی!خانه ات آباد! و دوبیتی هایت براه لذت بردم راستی چی میشه- اگرباران کوتاهی بیاید! بدرود

مقنی

سلام با روزم با غزل کوتاه دلتنگی