از:علی رضا حکمتی به:ابوالفضل عزیزی

دوست عزیزم جناب عزیزی !(اینانلو)
ازاینکه بعدازسالهامی بینم که به یاددانشگاه رازی وآن سالها داری خاطرات گذشته راورق می زنی ،هم خوشحالم وهم دلتنگ.روزهایی که باهم بودیم بهترین وبا احساس ترین روزهای زندگی من وشاید برای همه ی مابود.من هنوز به یادت هستم.ای کاش برایم بگویی الان چه کارمی کنی؟شعرراکه هنوزادامه می دهی؟کارهایت همیشه فوق العاده بودند.جدی می گویم.وبلاگی ،سایتی،..اگرداری حتما بگو.
بی صبرانه درانتظار صحبت هایت وشعرهای زیبایت هستم.
ارادتمند و.دوست همیشگی تو:
علی رضا حکمتی

/ 1 نظر / 29 بازدید
حسن پاکزاد

سلام ... سالهاست که راه دیوانه شدن را یاد گرفته ام بروزم[گل]