باران که می بارد تودرراهی...

خوابیده برچشمت چو پرچینی ؛خداحافظ

  یعنی : مرادیگر نمی بینی ! خداحافظ !

   این آخرین حرف توبودوآخرین هدیه

    آن را برای من که می چینی؛خداحافظ

      اینجااگرچه آسمان یکرنگ وآبی بود

       سهمم شداما فصل غمگینی،خداحافظ

چشمان ابری را به سوی جاده می دوزی!

یعنی نمی بینم تورا ؟ یعنی خداحافظ ؟

سهم من و تو عاقبت از آشنایی شد:

این واژه ی سرسخت وبی معنی : خداحافظ...

/ 5 نظر / 31 بازدید
زلف شه zelfe-she

سلام دوست شمالی زیبا بود اما مثل بسیاری از شعرهای دارای ردیف درگیر ردیف بود شاداب باشید ارادتمند : پیروزه قلی پور

ر.خ.ا

سلامـ؛ لینک های خوبی گذاشتید از شاعرای مازندران، خوشحالمـ که اینجا رو پیدا کردمـ. ممنونمـ...

مرتضي حاتمي

سلام.... خوش نویس با کلمات نیایش می کند... مصاحبه ی من با استاد حمید عجمی ابداع کننده خط معلا قلم رنجه فرمایید...

بعد از خاموشی

سلام خوشحال میشم برای غزل خوانی ببعد از خاموشی رو انتخاب کنید