سوردار

-نام درختی در جنگل های مازندران و همچنین نام فرستنده ی تلویزیونی درشهرنور-

فرصت...

  تادرهوای من توهستی مهربانی هست درمن هزاران آرزوهای جوانی هست رنج قفس پایان پروازکبوترنیست هرجاتوباشی هم مجال آسمانی هست عمری برای ماندن و رفتن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 57 بازدید

باران...

(1) دوباره یاد ما افتادباران چه احوال خوشی رادادباران چه کاری با دل ماکرده ای تو الهی!خانه ات آباد!باران! (2) فقط باران،فقط آهی من وتو کنارهم فقط ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 43 بازدید
آبان 96
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
7 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
1 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
5 پست